تست عربی عمومی کنکور

۱- «یوم تجد کلّ نفس ما عملت من خیرٍ محضراً!»: ۱) یوم: إسم- مفرد- مذکّر- معرب- منصرف/ مبتدأ و مرفوع و الجملۀ إسمیۀ ۲)  تجد: فعل مضارع- ...

تفاوت تصویرها (۲۰)

بین دو تصویر ظاهرا مشابه زیر چند اختلاف وجود دارد. آنها را پیدا کنید. برای بزرگنمایی روی تصویر کلیک کنید.         پاسخ: مشاهده پاسخ یک ساعت پس از انتشار این ...
آخرین اخبار کنکور