سوالات هوش

تست هوش تصویری: چند نوع ماهی می بینید؟

تعدادی ماهی (جانور دریایی!) داریم. می خواهیم ببینیم در مجموع چند گونه (نوع) متفاوت از این ماهی ها قابل شمارش هستند. توجه کنید کوچکی یا ...
سوالات سخت کنکور
تغذیه و کنکور
دانستنیهای عمومی
آخرین اخبار کنکور