اعتماد به نفس داشته باش

سعی کنید انتقاد پذیر باشید. در برابر نقد سازنده و درست دوستتان سریع آزرده و عصبی نشوید، سعی کنید به انتقادی که کردند فکر کنید ...

تست هوش: مسابقه دو!

در سوالات زیر سرعت پاسخگویی مهم است سعی کنید در چند ثانیه به هر سوال پاسخ دهید. فرض کنید در یک مسابقه دو شرکت کرده اید. ...
آخرین اخبار کنکور