تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۷

یکی از ارکان موفقیت شما در کنکور حفظ آرامش در روزهای آخر منتهی به کنکور است که باعث می‌شود با آرامش و امید به جلسه کنکور قدم بگذارید.

۱۵-۲

هر چقدر به کنکور نزدیکتر شویم میزان اضطراب و استرس دانش‌آموزان بیشتر خواهد شد. می‌دانیم که اضطراب مستمر و بیش از حد باعث کاهش یا در حالت خیلی بد از بین رفتن کارایی دانش‌آموز در هنگام مطالعه و در جلسه امتحان می‌شود. باید بتوانید آرامش خود را در این روزها حفظ کنید. اگرچه این کار مشکل است اما با تسلط بر خودتان می‌توانید آنرا انجام دهید. با کسانی که می‌دانید مشورت با آنها باعث آرامشتان می‌شود مشورت کنید. از کسانی که باعث استرس و اضطراب شما می‌شوند دوری کنید و در طول روز مراقبه انجام دهید. یکی از ارکان موفقیت شما در کنکور حفظ آرامش در روزهای آخر منتهی به کنکور است که باعث می‌شود با آرامش و امید به جلسه کنکور قدم بگذارید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)