تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۳۹۴

آلفا موقعیت خاصی از مغزاست که در آن موقعیت فرکانس امواج مغزی کاهش می یابد و به ۸ـ۱۲سیکل در ثانیه میرسد . علاوه بر آن امواج بسیار منظم و هماهنگ میگردند . در این حالت فردبه تمرکز فکر فوق العاده ای دست خواهد یافت . یک موضوع برای مغز مهم می گردد و موضوعات دیگر […]

Brain waves

آلفا موقعیت خاصی از مغزاست که در آن موقعیت فرکانس امواج مغزی کاهش می یابد و به ۸ـ۱۲سیکل در ثانیه میرسد . علاوه بر آن امواج بسیار منظم و هماهنگ میگردند . در این حالت فردبه تمرکز فکر فوق العاده ای دست خواهد یافت . یک موضوع برای مغز مهم می گردد و موضوعات دیگر از درجه اهمیت کمتری برخوردار میگردند و اندک اندک از ذهن خارج می شوند . به همین دلیل فرد به تمرکز فکر شدیدی دست خواهد یافت و قادر خواهد بود فقط و فقط به موضوع مورد علاقه اش فکر کند و از تشتت فکر و هجوم فکرها ی مزاحم رهایی یابد .  این توانایی ممکن است آنقدر شدید باشد که اگر سر و صدای بسیار زیادی هم در اطرافش ایجاد شود شنیده نمی شود .

مطالعات نشان می دهند که چنانکه فرد روزی ۲۰ دقیقه در موقعیت آلفا قرار گیرد دسته ای ازسلولهای کورتکس (قشر خاکستری مغز) جهت موفقیت و سلامت وی بسیج می شوند . بنابراین آلفا تنها جهت یادگیری استفاده نمی شود بلکه برای تمام مراحل زندگی از نقطه نظر سلامتی و بهداشت روانی و  آرامش و اعتماد به نفس و… مفید است 

نتایج کوتاه مدت آلفا شامل  آرامش ؛اعتماد به نفس؛ تسلط برافکار ؛اعمال و احساسات میباشد. همچنین تمرکز فکر ؛بهبود در یادگیری و خواب راحت و عمیق .

نتایج طولانی مدت نیز عبارتند از : احساس لذت از زندگی ،امیدواری ،صبوری ،هدفمندی ،مثبت اندیشی، بهبود در روابط خانوادگی و اجتماعی، و علاقه بسیار به زندگی و تجربه با لذت زیستن .

relaxation-day

بنابراین با انجام تکنیک آلفا فرد نتایج بسیارعالی بدست خواهد آورد . امواج مغزی را براساس فرکانس آنها نامگذاری می کنند که به ترتیب امواج بتا  و آلفا…میباشد . امواج دوکی شکل آلفا دارای اثرات شگفت انگیز و جادویی هستند.

ضمیر انسان بر دو نوع هوشیاری بنا شده است : هوشیاری معمولی وهوشیاری مضاعف . 

۱ـ هوشیاری معمولی:براساس مطالعات بالینی این نوع هوشیاری، هوشیاری میباشد که اکثر افراد بیشتر اوقات درآن قرا ردارند و امواج ا لکتروانسفالوگرافی مغزی دروضعیتی بنام بتا قرار دارند و فرکانس این امواج بیشتر از۱۳سیکل درثانیه می باشد . دراین نوع هوشیاری فرد هم تحت تآثیر شرایط بیرونی و درونی قرار میگیرد و ذهن انسان تحت تآثیر محیط و اتفاقاتی که در محیط می افتد مدام درتلاطم است . این هوشیاری بیشتر برای استدلال بکار برده می شود . دراین نوع هوشیاری نیمه غالب مغزکه معمولآ سمت چپ  میباشد بیشترین فعالیت را دارد با برنامه ریزی ذهن از طریق سیستم آلفا و یا تکنیکهای تلقین می توان بر روی این نوع هوشیاری و به دنبال آن این نوع یادگیری تاثیر گذاشت ، ازطریق تلقینات می توان برروی بهبود و تغییر علاقه فرد، تمرکز و تقویت حافظه برتر اقدام نمود . این عمل باعث میشود که فرد بدون تلاش اضافه ، خود بخود دریک وضعیت تمرکز همراه باعلاقه قراربگیرد.

۲ ـ هوشیاری مضاعف : هنگامی که امواج مغزی بین حالت خواب (فرکانس کمتراز۸سیکلدرثانیه) وبیداری (فرکانس بیشتراز ۱۳سیکل درثانیه) قرار گیرد وضعیت آلفا نامیده میشود . موقعیت آلفا را هوشیاری مضاعف هم می نامند و نیمه مغلوب بیشترین فعالیت را از خود نشان می دهد که معمولآ نیم کره سمت راست میباشد . در این نوع هوشیاری فشارهای محیطی و تآثیرات محیطی از روی ذهن فرد برداشته میشود و نیروی تخیل فرد فعال میگردد این حالت را حافظه برتر می نامند.

onnit-alpha-brian

 

 

 

 

 

 

آلفای ذهنی

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)