تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۵

در این ویدو مهندس مسعودی کوشیده با حل مسائلی پرده از تکنیکهای جالبی را در آنها رو نمایی کند تا با زمانی کوتاه تر به پاسخها دست پیدا کنید.

آموزش-و-حل-تست-تکن-ک--حد-مه

 

 

در این ویدو مهندس مسعودی کوشیده با حل مسائلی پرده از تکنیکهای جالبی را در آنها رو نمایی کند تا با زمانی کوتاه تر به پاسخها دست پیدا کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

پیشنهاد کنکور برتر