تاریخ انتشار: ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

دقت در هنگام مطالعه و در هنگام تست زنی و آزمون باید کامل باشد. سرعت بالاتر در تست زنی نباید باعث دقت کم شود.

۳۳

در هنگام مطالعه و همچنین در آزمونها باید دقت را بر سرعت ترجیح دهید. اگر سرعت خود را بدون دقت افزایش دهید فقط تعداد مطالب نادرست خوانده شده و همچنین تعداد تستهای نادرست خود را افزایش می‌دهید. البته تاکید روی سرعت عمل همچنان پابرجاست و شما باید سرعت عمل خود را افزایش داده  و تستها را درسریع‌ترین زمان حل کنید. منظور ما این است که برای افزایش سرعت دقت را قربانی نکنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)