تاریخ انتشار: ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
test01n-1-web

از آزمون های آزمایشی چه انتظاراتی داریم؟

آزمون های آزمایشی از مهم ترین ابزارهایی هستند که ارزشیابی آموزشی را تسهیل می کنند. هرچه این آزمون ها دقیق تر و مناسب تر باشند، ارزشیابی یعنی قضاوت درباره ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به نحو شایسته تری صورت خواهد گرفت. به عبارت دیگر آزمون های آزمایشی اطلاعاتی می دهند که براساس آن می توانیم درباره ی وضعیت تحصیلی و میزان پیشرفت یا افت تحصیلی قضاوت صحیحی داشته باشیم.

باید بدانیم که از آزمون های آزمایشی چه انتظاراتی داریم و این آزمون ها چه کمکی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می کنند. آزمون های آزمایشی بایستی ویژگی هایی داشته باشند تا بتوانند دانش آموزان را در رسیدن به هدف های آموزشی رهنمون سازند. برخی از این ویژگی ها عبارتند از:

  • کمک به برنامه ریزی درسی

یکی از عوامل بسیار مهم در موفقیت تحصیلی دانش آموزان داشتن برنامه ی صحیح مطالعاتی است. یک آزمون مناسب باید دانش آموز را در داشتن برنامه ی مطالعاتی صحیح کمک کند. وقتی مؤسسه ای در طول یک سال تحصیلی دوازده آزمون برای داوطلبان آزمون سراسری طراحی می کند در واقع برنامه ی مطالعاتی «میان مدت» آن ها را تنظیم کرده است. در برنامه ریزی میان مدت، مطالب یک کتاب درسی باید به گونه ای شود که هم کتاب به پایان برسد و هم مطالب آن درس مرور گردد.

  • ضریب تمیز و دشواری

یک آزمون آزمایشی مناسب باید از یک سو گروه قوی و ضعیف را از هم متمایز نماید (ضریب تمیز) و از سوی دیگر هر کدام از پرسش های آن از درجه ی دشواری خاصی برخوردار باشد (ضریب دشواری). بیش از حد ساده یا مشکل بودن آزمون سبب نزدیکی بیش از حد کرانه های بالا و پایین داوطلبان می شود. به این معنی که درس خواندن داوطلبان قوی و درس نخواندن داوطلبان ضعیف غیر قابل تشخیص خواهد شد.

  • هماهنگی با برنامه های مدرسه

یکی از مشکلاتی که داوطلبان با آن مواجه می شوند این است که آزمون های آزمایشی با برنامه های مدرسه ی آن ها هماهنگی ندارد و معمولا داوطلبان در حال یادگیری و مطالعه ی سرفصل هایی عقب تر از محدوده های آزمون هستند! چنان چه در آزمون های آزمایشی به این مساله توجه نشود، داوطلبان دچار سردر گمی می شوند و شرکت آن ها در آزمون آزمایشی به این مساله توجه نشود، داوطلبان دچار سردر گمی می شوند و شرکت آن ها در آزمون آزمایشی نه تنها به ارزشیابی مناسب منجر نمی شود بلکه به سبب کسب رتبه های نامطلوب سبب تضعیف روحیه ی آنان نیز خواهد شد.

  • نمایش نقاط ضعف و قوت

یکی از اهداف مهم آزمون های آزمایشی، شناسایی نقاط ضعف و قوت داوطلب است. یک آزمون مناسب باید بتواند نقاط ضعف و قوت هر داوطلب را به نمایش بگذارد تا وی براساس آن بتواند برنامه ریزی صحیحی برای رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت خود تنظیم نماید.

  • مرور درس ها

یکی از مراحل مهم یادگیری صحیح آن است که مطالب آموخته شده در فواصل زمانی مناسب مرور شود. یک آزمون آزمایشی مناسب بایستی این مهم را مدنظر داشته باشد و تقویم برگزاری آن به گونه ای تنظیم شده باشد که محتوای آزمون ها چند بار مرور شود. مرور باعث تثبیت یادگیری و در نتیجه موفقیت تحصیلی می گردد.

  • وقت آزمون

در آزمون سراسری برای پاسخگویی به پرسش های هر درس وقت معینی اختصاص می یابد و بدنبال آن برای هر پرسش نیز وقت خاصی در نظر گرفته می شود. به همین دلیل آزمون آزمایشی مناسب باید به گونه ای طراحی شود که داوطلب به تدریج این آمادگی را پیدا کند که در وقت و زمان معین به پرسش های آزمون پاسخ دهد.

  • آزمون، تمرینی مناسب

آزمون های آزمایشی باید تمرینی مناسب برای شرکت در آزمون سراسری باشد.

هنر آزمون دادن یکی از رموز موفقیت داوطلبان در آزمون های مهم و سرنوشت ساز است. به همین دلیل آزمون مناسب بایستی از جهات مختلف مانند تعداد پرسش های عمومی و اختصاصی، سطح پرسش ها و … مطابق با آزمون سراسری باشد تا تمرینی مناسب محسوب شود.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)