تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۳۹۸

باید بدانید که هر کس بنابه اخلاق خود در مورد کنکور نظر می‌دهد و شرایط هر کدام از آزمونها با بقیه فرق دارند.

مطمئنا دوستان شما که امروز امتحان می‌دهند خبرهای ضد و نقیض و گاهی نگران کننده از کنکور رشته‌های دیگر به شما می‌دهند. باید بدانید که هر کس بنابه اخلاق خود در مورد کنکور نظر می‌دهد و شرایط هر کدام از آزمونها با بقیه فرق دارند. شما نباید به دلیل این حرفها نگران شوید و باید بتوانید که خود را امیدوار و با روحیه نگه دارید. البته در مورد کنکور رشته های دیگر مخصوصا سوالات عمومی آنها اطلاعات کسب کنید اما تحت تاثیر قرار نگیرید. نه با شنیدن اینکه سوالات راحت است انتظار سوالات راحت داشته باشید و نه با شنیدن اینکه سوالات سخت است اعتماد به نفس خود را از دست ندهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)