تاریخ انتشار: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

ویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند.

رویکرد انسان‌ها در برابر کار و تلاش دو گونه است: یک عده می‌خواهند که در جای آرام باشند، خوش بگذرانند و راحت باشند و دسته دیگر دلشان می‌خواهد تلاش کنند و موفق شوند و از این تلاش و موفقیت لذت ببرند. نه تنها در کنکور که در کل زندگی باید اخلاق دسته دوم را داشته باشید تا موفق شوید. اگر راحت‌طلب باشید و تلاش کردن برای شما سخت باشد، مطمئنا نه می‌توانید دست به کارهای بزرگ بزنید و نه در هیچ رقابتی موفق و برنده خواهید شد. تلاش کنید و از تلاش کردن لذت ببرید و روحیه خود را با تلاش و موفقیت عجین کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)