تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

در طول سال در هنگام مطالعه خلاصه‌هایی برای مطالب نوشتید…

fu8166

در طول سال در هنگام مطالعه خلاصه‌هایی برای مطالب نوشتید. اکنون وقت آن است که از آن استفاده کنید. در هر روز خلاصه‌های بعضی درسها را نگاه کنید و ببینید که یادتان می‌آید یا نه و بر اساس آن برنامه ریزی کنید. همچنین می‌توانید برای درسهایی که به دلیل کمبود وقت، نمی‌توانید مرور کامل انجام دهید از خلاصه‌هایتان استفاده کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)