تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷

هر کس شرایط، روش و سبک زندگی خود را دارد و باید با توجه شرایط خودش برنامه مناسب را پایه‌ریزی کند.

هر کس شرایط، روش و سبک زندگی خود را دارد و باید با توجه شرایط خودش برنامه مناسب را پایه‌ریزی کند. تقلید بدون فکر از روشهای دیگران، حتی اگر موفق هم بوده، باعث مشکل یا عدم موفقیت می‌شود. البته باید روشهای دیگران را یاد بگیرید و با شرایط خود بسنجید. از میان این روشها، هرکدام را که با شرایط و اخلاقیات شما جور است انتخاب کنید. به عبارت دیگر از دیگران یاد بگیرید ولی تقلید نکنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)