تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

یکی از روشهای خواندن مفهومی روش از کل به جزء است.

۲۲۰px-Studying

روش خواندن از کل به جزء اینطور است که ابتدا اهداف کلی فصل را متوجه شوید،‌سپس به درک منظور و هدف هر بخش بپردازید و در نهایت ریز مطالب را بخوانید اگرچه این کار کمی وقت بیشتری می‌خواهد اما ارتباط بین مطالب و اهداف آن به خوبی در ذهن شما جا می‌افتد. با خواندن از کل به جزء روی آن فصل یا مبحث اشراف کامل پیدا می‌کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)