تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

بازه بندی درس و استراحت در برنامه مطالعه یکی از موارد کلیدی افزایش بازدهی مطالعه است.

۱۳-say-om

در برنامه ریزی مطالعه درسها استراحت را به سه نوع تقسیم می‌کنند:

اولین نوع استراحت درون یک بازه مطالعه است.

دومین نوع استراحت بین دو بازه یا دو درس متفاوت در یک دوره مطالعه است

و سومین نوع استراحت بین دو دوره مطالعه است.

نوع استراحت اول بدون برنامه ریزی قبلی و بنابر شرایط انجام می‌شود. اگر در زمان مطالعه احساس کردید که نیاز به کمی استراحت دارید زمانی بین ۱ تا ۳ دقیقه استراحت کنید تا کمی فعالیت مغزتان سبک تر شود  و بهتر بتوانید ادامه دهید.

نوع دوم استراحت از قبل برنامه ریزی می شود و معمولا بین ۱۰ تا ۲۰ دقیقه است. البته بین دو درس ممکن است تا  نیم ساعت هم استراحت لازم باشد مثل وقتی که درس بعدی سنگین است و  نیاز به فعالیت مغزی بیشتر دارد.

نوع سوم از استراحت‌ها بیشترین زمان را لازم دارد. این زمان از یک تا چند ساعت متغیر است مثلا صبح تا ساعت ۱۲ درس می‌خوانید و دوره مطالعه بعد‌از ظهر را از ساعت ۳ شروع می‌کنید. این استراحت برای کارایی روزانه نیاز است

برای هر کدام از این انواع استراحت برنامه ریزی کنید و با توجه به نیاز خودتان آنها را در نظر بگیرید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)