تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۳۹۷

یکی از نشانه های افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند خمیدگی ظاهر آنها است. این افراد صاف راه نمی‌روند و همیشه خمیده هستند و گویی از خودشان شرمنده هستند و خجالت می‌کشند. هنگام راه رفتن سرتان را بالا بگیرید و از روبرویی با افراد مختلف نترسید و با اقتدار قدم بردارید.   بعضی افراد […]

raise-hand

یکی از نشانه های افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند خمیدگی ظاهر آنها است. این افراد صاف راه نمی‌روند و همیشه خمیده هستند و گویی از خودشان شرمنده هستند و خجالت می‌کشند. هنگام راه رفتن سرتان را بالا بگیرید و از روبرویی با افراد مختلف نترسید و با اقتدار قدم بردارید.

 

بعضی افراد هنگامی که اشتباهی میکنند مدام دلیل تراشی می‌کنند و برای همه توضیح می‌دهند و اشتباهات شان را توجیه می‌کنند این افراد حتی در هنگام رسیدن به موفقیت ها هم خود را موظف می‌دانند که به همه توضیح بدهند. این نیز یکی از نشانه های افرادی با اعتماد به نفس پایین است.

هرکسی در زندگی اشتباهاتی میکند اما نباید برایش دلیل تراشی کرده و توجیه شان کرد بلکه باید اشتباهات را قبول کرده و اصلاح کنیم. شما نباید همیشه خود را ملزم به توضیح و توجیه برای افراد دیگر بدانید.

افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند معمولا افراد دیگر را دلیل و بانی همه اتفاقات چه بد و چه خوب می‌دانند.

آنها با مقصر جلوه دادن دیگران درواقع بار مسئولیت را از روی شانه هایشان خالی می‌کنند آنها اعتماد به نفس کافی برای قبول مسئولیتی  و همچنین شهامت مقابله با سختی ها و اشتباهات را ندارند.

همچنین در اتفاقات خوب هم دیگران را بانی می‌دانند و از بیان خودشان و نشان دادن قابلیت هایشان ترس دارند.

این افراد باید بدانند که به عنوان یک انسان مسؤلیت هایی دارند و فرار کردن از آنها تنها قبول ضعیف بودن است. نباید تا موضوعی جدی می‌شود خودرا کنار بکشند و بقیه را باعث و بانی جلوه دهند. آنها باید سعی کنند اعتماد به نفس نشان دادن و بیان قابلیت ها و ضعف هایشان را داشته باشند.

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)