تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

یک فرد با ثبات، تصمیمات با ثبات هم دارد. هنگام تصمیم گیری خوب فکر کنید با فکر درست تصمیم گیری کنید و بدون دلیل منطقی و درست آنرا تغییر ندهید

۱۲۳

سعی کنید انتقاد پذیر باشید. در برابر نقد سازنده و درست دوستتان سریع آزرده و عصبی نشوید، سعی کنید به انتقادی که کردند فکر کنید و اگر درست و منطقی بود رفتار درستی نشان دهید و سعی کنید عیب خود را هم رفع کنید.

این یکی از علائم کمبود اعتماد بنفس است که فرد دربرابر نقد دیگران بشدت ناراحت میشود و با عصبانیت زیاد برخورد می‌کند. و این ناراحتی و عصبانیت، در طول روز و بر کارهای دیگر وی نیز اثر می‌گذارد.

 

افراد با اعتماد بنفس کم از ابراز وجود و بیان عقاید و نظراتشان در جمع میترسند.

از اینکه با بیان نظرشان چه عکس العمل هایی دریافت میکنند یا اینکه می‌توانند درست فکرشان را بیان کنند یا نه میترسند.

خب اگر شماهم از بیان نظراتتان در جمع هراس دارید بهتر است  ابتدا خوب فکر کنید بعد حرف بزنید این کلید موفقیت همه افراد در گفتگو هاست.

بی فکر حرف زدن نتایج مخربی بهمراه دارد. اول خوب راجع به حرفی که می‌خواهید بگویید فکر کنید و آنرا مزه مزه کنید سپس شجاعانه و با آرامش و شمرده عقایدتان را بیان کنید. اینگونه ترس و پشیمانی برایتان ایجاد نمی شود.

از علائم کمبود اعتماد به نفس، نداشتن ثبات در نظرات است.

این افراد معمولا سریعا و تحت تأثیر عوامل و افراد مختلف نظرشان تغییر می‌کند.

درواقع آنها جرعت و اراده ی صراحت و  کنترل زندگی خود را ندارند. دمدمی مزاج هستند و مدام در تصمیمات شان شک می‌کنند و هرفردی می‌تواند با تنها جمله ای در آنها و تصمیماتشان تاثیر بگذارد.

همیشه سعی کنید صریح باشید.

یک فرد با ثبات، تصمیمات با ثبات هم دارد. هنگام تصمیم گیری خوب فکر کنید با فکر درست تصمیم گیری کنید و بدون دلیل منطقی و درست آنرا تغییر ندهید

افرادی که کمبود اعتماد به نفس دارند معمولا قبل از اینکه به اهداف و آرزوهایشان برسند تسلیم می‌شوند. انقدر افکار و انرژی های منفی در این افراد وجود دارد که انرژی و اراده آنها را برای ادامه دادن و رسیدن به رویاهایشان می‌گیرد و دیگر رمقی برایشان نمیماند.

‌شما همواره باید به خودتان و خواسته هایتان باور داشته باشید و با اراده به سمتشان بروید و در این راه حرف های منفی اطرافیان و افکار مخرب خودتان را کنار بگذارید و به آنها توجهی نکنید زیرا اگر شما چیزی را بخواهید حتما میتوانید با تلاش کافی به آن برسید پس از شکست نترسید و دنبال آرزو هایتان بروید..

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)