تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷

نگیزه یکی از عوامل مهمی است که می توانید تأثیر قابل توجهی بر موفقیت انسان در جنبه های مختلف زندگی داشته باشد، اغلب داوطلبان نسبت به ضرورت وجود انگیزه برای رسیدن به هدف خوبی آگاه هستند..

varzesh

انگیزه یکی از عوامل مهمی است که می توانید تأثیر قابل توجهی بر موفقیت انسان در جنبه های مختلف زندگی داشته باشد، اغلب داوطلبان نسبت به ضرورت وجود انگیزه برای رسیدن به هدف خوبی آگاه هستند. تلاش می کنیم متناسب با فرصتی که در آن به سر می بریم به چند روش برای ایجاد انگیزه در فرد اشاره کنیم.
تکنیک اوّل: پرسش های روحیه ساز
هنگامی که از خواب بیدار می شوید، چند پرسش روحیه بخش همانند این پرسش ها از خود بپرسید.
• اکنون در زندگی شخصی خود، از چه چیزی راضی هستم؟
• با توجه به موقعیتی که دارم چه رویدادهایی مرا خوشحال می کند؟
• تا چه میزان برای رسیدن به احساس خرسندی در خود حاضر هستم سختی بکشم؟
این پرسش های صبحگاهی، فوق العاده انرژی بخش و انگیزه ساز هستند. تفکر به پاسخ این پرسش ها و ترسیم خود در موقعیّت ناشی از پاسخی که به این گونه پرسش ها می دهید، احساس مثبت را به شما منتقل می کند و تا انتهای روز تأثیر آن باقی می ماند.
تکنیک دوم : مقایسه ی شخصی
به جای مقایسه ی خود با دیگران، همیشه خودتان را با خودتان مقایسه کنید. با مشاهده ی کارنامه ی پذیرفته شدگان سال های اخیر مشخص شده است که برای کسب رتبه های مشخص، درصدهای مشخصی بایدکسب شود. به طور مثال میانگین درصد رتبه های یک رقمی تقریبا بین ۸۵ تا ۸۸، رتبه های ۵۰ تا ۱۰۰ حدود ۷۵ تا ۸۰، رتبه های ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ بین ۶۰ تا ۶۵ است. بنا براین اگر میانگین درصد شما حدود ۶۵ باشد، سه رقمی شدن رتبه ی شما قطعی است. پس همه چیز به خود شما مربوط است و رقبای تان در موفقیت شما نقشی ندارند. از این رو با مشاهده ی وضعیت فعلی خود مطمئن باشید زمان کافی برای جهش درصدها و رسیدن به حد مطلوب برای تان وجود دارد. همواره یادتان باشد که شما تا روز آزمون سراسری وقت دارید تا به اوج مطلوب تان برسید. مفهوم این جمله آن نیست که باید اکنون نیز در اوج باشید.
تکنیک سوم : هدف تقسیم بر ۳
هنگامی که هدف بزرگی را برای خود در نظر گرفتید، ابتدا آن را به چند هدف کوچک تر تقسیم کنید، سپس با تمرکز روی نخستین بخش هدف، تلاش خود را آغاز کنید. وقتی این قسمت تمام شد و به هدف اوّلیّه ی خود رسیدید، بخش بعدی را آغاز کنید.مطمئن باشید موفّقیّت های کوچکی که در گام های اولیّه به دست می آورید، انگیزه ی شما را افزایش می دهد. در حالی که نگاه کردن به کل کار که ممکن است در نگاه اول به جهت فاصله ی زیادی که با آن دارید، سبب دلسردی و ناامیدی شود. به طور مثال اگر میانگین درصد شما با هدف مطلوبتان فاصله ای حدود ۵۰ درصدی دارد، سعی کنید هر ماه ۱۰ درصد به نمره ی خود اضافه کنید، موفّقیّت در مراحل اوّلیّه، انرژی شما را برای سپری کردن ادامه ی مسیر به شدت افزایش می دهد.
تکنیک چهارم : ترس ممنوع
از شکست نترسید و روحیه ی خود را از دست ندهید. به جای ترس از شکست، آن را به عنوان یک بخش طبیعی از موفّقیّت بپذیرید. خوشحال باشید که تا فرصت باقی است شکست را تجربه کرده اید و نسبت به کاستی خود آگاه شده اید و این اتّفاق در آزمون سراسری برای تان پیش نیامده است. از این رو دقت و زمان کافی برای جبران کاستی ها دارید و می توانید با شناخت عوامل شکست، زمینه ی پیروی و رسیدن به هدف اصلی را برای خود فراهم کنید.

«گ.۲»

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)