تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷

همه شما دانش آموزان وقت یکسانی برای کنکور دارید. از طرفی دانش‌آموزانی که در رقابت اصلی برای رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر حضور دارند همگی ساعات مطالعه روزانه زیاد دارند. نتیجه رقابت آنها را چه چیزی مشخص می‌کند؟

۶۳۵۶۸۸۵۴۱۲۳۵۲۷۴۶۳۴

همه شما دانش آموزان وقت یکسانی برای کنکور دارید. از طرفی دانش‌آموزانی که در رقابت اصلی برای رشته‌ها و دانشگاه‌های برتر حضور دارند همگی ساعات مطالعه روزانه زیاد دارند. نتیجه رقابت آنها را چه چیزی مشخص می‌کند؟ بازدهی مطالعه.

بازدهی به روشهای درس خواندن، سرعت یادگیری، تواناییهای ذهنی و هوشی و همچنین دسترسی به منابع درسی بهتر بستگی دارد. هر کدام از آنها را باید تا حد امکان داشته باشید. هر دستورالعملی که بازدهی مطالعه شما را زیاد کند، شما را یک گام بزرگ به موفقیت نزدیک می‌کند. روشها را یاد بگیرید و به کار ببرید. اما اگر دائماً روش عوض کنید به جایی نمی‌رسید. هر دو را باید با هم در نظر بگیرید، هر روشی که می بینید را مستقیم امتحان نکنید کمی روی آن فکر کنید۷ با شرایط و اخلاقیات خود بسنجید و اگر به نظرتان جواب می‌دهد، آنگاه آن را امتحان کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)