تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
باز هم آزمون آزمایشی

باز هم آزمون آزمایشی

با جدی شدن رقابت داوطلبان آزمون سراسری در دهه ی اخیر، نقش آزمون های آزمایشی در موفقیت داوطلبان بسیار پر رنگ شده است. اکنون داوطلبی را نمی توان یافت که در اصل مفید و بلکه لازم بودن آزمون های آزمایشی تردید داشته باشد. بدون شک کسب مهارت های لازم برای موفقیت در آزمون سراسری از طریق آزمون های آزمایشی حاصل می شود. یکی از مهم ترین تأثیرهای آزمون های آزمایشی که فراگیری آن را در آزمون سراسری به وضوح می توان دید، موضوع کاهش میزان استرس و نگرانی در جلسه ی آزمون است. در سال های نه چندان دور عده ی کثیری از داوطلبان در هنگام برگزاری آزمون سراسری دچار استرس بیش از اندازه می شدند. گاه میزان این تنش روانی به اندازه ای بود که نه تنها داوطلب نمی توانست از اطلاعات و آموخته های خود استفاده کند بلکه اثرات جانبی نامطلوبی نیز برای وی باقی می ماند. اکنون به مدد بهره مندی از آزمون های آزمایشی علاوه بر پوشش پیدا کردن این بعد، اهداف دیگری نظیر فرگیری مهارت های آموزشی، آزمونی، رقابتی، مدیریتی و روانی نیز مورد نظر واقع شوند.

اما آزمون های آزمایشی صرفا برطرف کننده ی مسائل روانی نیستند. این آزمون می توانند بیان کننده ی وضعیت داوطلب در زمان های مختلف باشند. همان گونه که می دانیم، مهم ترین شرط موفقیت در آزمون سراسری داشتن برنامه ی درسی مناسب است. اما هر داوطلب نمی تواند همواره با یک برنامه ی خاص و بدون انجام تغییرات لازم مطالعه ی موفقی داشته باشند. برنامه ی مناسب برای هر داوطلب در زمان های مختلف، فرق می کند و متناسب با زمان و وضعیت درسی هر فرد، در بازه های زمانی مختلف باید برنامه ای جدید و متناسب طراحی و اجرا شود. کارنامه ی آزمون آزمایشی می تواند محور برنامه ریزی برای بازه ی زمانی خاصی باشد. بدین معنا که هر داوطلب با مشاهده ی کارنامه و تطبیق آن با دفتر برنامه ریزی خود، می تواند علل افت و پیشرفت خویش را در هر درس شناسایی کند و در فاصله ی باقی مانده تا آزمون بعدی، استراتژی مطالعاتی خود را تعیین و برنامه ریزی نماید.

نکته ی فوق العاده مهمی که باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد. آزمایشی بودن آزمون هاست. همواره به خود یادآوری کنید که این آزمون ها صرفا برای آزمایش طراحی شده اند و بیش از حد خود را با نتیجه ی آزمون درگیر نکنید. از آزمون پند بگیرید، نقاط ضعف را بشناسید، نقاط قوت را بیابید، علت ها و رخدادها را تجزیه و تحلیل کنید اما به خاطر نتایج عدد آن ها به گونه ای غمگین و شادمان نشوید که منجر به از دست رفتن وقت و فرصت شود.

یادتان باشد، تیمی که از نتیجه ی بازی تدارکاتی آن قدر خوشحال یا غمگین میشود که فرصت آنالیز بازی را از دست می دهد، هرگز نمی تواند پیروز مسابقه ی اصلی باشد. رفتار غمگینانه ی بازیکنان تیمی که از بازی تدارکاتی بازنده بیرون آمده اند و انگیزه ای برای تمرین ندارند، همان قدر ساده لوحانه است که رفتار مغرورانه ی بازیکنان برنده ی همان بازی که خود را بی نیاز از تمرین بیش تر می بینند.

به همین دلیل توصیه می کنیم در صورت موفقیت در چند آزمون آزمایشی مغرور نشوید و متعهد باشید که تلاش خود را تا روز آزمون سراسری مجددانه و با همان کیفیت و کمیت ابتدایی ادامه دهید. اما اگر در آزمون های آزمایشی نتیجه ی دلخواه تان را کسب نکردید نیز نه تنها دلسرد و ناامید نباشید، بلکه خوشحال شوید که نقاط ضعف تان در آزمون های آزمایشی مشخص شده است و شما وقت دارید تا روز برگزاری آزمون سراسری این نقاط ضعف را برطرف کنید و آن ها را به نقاط قوت خود تبدیل نمایید.

در انتها یادآور می شوم، تحقق اهداف پیش بینی شده در آزمون های آزمایشی، زمانی به وقوع خواهد پیوست که شما با نهایت آمادگی خود در آزمون شرکت کنید و همانند آزمون سراسری آن را جدی بگیرید و حتی از یک آزمون آزمایشی هم به سادگی نگذرید.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)