تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

وقتی شروع به درس خواندن می کنید باید بهترین حالت خود را داشته باشید و همه حواستان را جمع درس خواندن کنید.

study (36)

وقتی شروع به درس خواندن می کنید باید بهترین حالت خود را داشته باشید و همه حواستان را جمع درس خواندن کنید. اگر همه وجود و توان خود را به درس مشغول نکنید نمی‌توانید بهترین بازدهی را داشته باشید و بهترین نتیجه را بگیرید. به یاد داشته باشید که خواستن توانستن است و اگر بخواهید که بر سر درس متمرکز شوید و با تمام وجود درس بخوانید کم کم این حس در شما پدید می آید و با تمام وجود درس می‌خوانید

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)