تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

هنگام مطالعه می‌توانید روحیه شاد داشته باشید یا حالی داشته باشید که اجباراً درس می‌خوانید.

nvs o,hknk ahn

هنگام مطالعه می‌توانید روحیه شاد داشته باشید یا حالی داشته باشید که اجباراً درس می‌خوانید. مسلم است که شما به دلیل کنکور مجبور به درس خواندن هستید اما این را هم در نظر بگیرید که به امید موفقیت و آینده بهتر درس می‌خوانید. می‌توانید هر کدام از دو حالت که خواستید را انتخاب کنید. هر دو درست است منتها نگاه شما مهم است. بهتر است حالتی که امید به آینده دارد و برای موفقیت تلاش می‌کند را انتخاب کنید و در هنگام مطالعه حس کنید که آینده بهتری را می‌سازید و شاد و شاداب باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)