تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷

تناوب کاری یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن.

۰۴۸b5dd6-69c5-4295-ad76-196b60c0ba46-200x133

تناوب کاری یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن. یعنی یک روز خوب درس بخوانید و یک روز نتوانید خوب درس بخوانید. تناوب کاری همیشه وجود دارد چون شرایط و حالات ما در روزهای مختلف فرق دارد. اما باید دامنه این تناوب را تا جایی که می‌توانیم کم کنیم. برای کم کردن دامنه تناوب کاری، پشتکار و اراده نیاز است. هر چقدر اراده و پشتکار شما زیادتر باشد تلاش شما در مطالعه و اجرای برنامه بیشتر شده و می توانید بر حالات روحی خودتان غلبه کنید و برنامه را پیش ببرید. به خودتان تلقین کنید و روحیه دهید. اراده خودتان را تقویت کنید تا در کیفیت و کمیت مطالعه شما تناوب وجود نداشته باشد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)