تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل و حالت بهینه باشند.

self-testing

سرعت و دقت در تست زنی باید در تعادل باشند. در حالت عادی اگر بخواهید سرعت عمل را افزایش دهید از دقت عمل‌تان کاسته می‌شود. امازمانی می‌توانید بدون کاهش دقت، سرعت خود را افزایش دهید که خود را به آن کار عادت دهید و این عادت در اثر تمرین و تکرار زیاد به دست می‌آید. برای افزایش سرعت در  تست زنی هم باید تستها را با دقت حل کنید و تمرین کنید. با تکرار و تمرین زیاد کم کم سرعت عمل شما افزایش پیدا می‌کند بدون اینکه دقت عمل‌تان کاهش پیدا کند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)