تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۳۹۶

زمانی که در اختیار دارید سرمایه شماست و به آن سرمایه زمانی شما گفته می‌شود.

۰۸۶

مهمترین سرمایه هر انسانی سرمایه زمانی است. این سرمایه در همه ابعاد زندگی مهم است زیرا قابل جبران نیست. در کنکور هم شما سرمایه زمانی محدودی دارید. از اکنون شما بیشتر از چهار ماه زمان دارید تا خود را برای کنکور آماده کنید. از این زمان باید بهترین استفاده را بکنید و به بهترین نحو آماده شوید. برنامه ریزی عقلانی و منطقی برای استفاده از آن تنظیم کنید و به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)