تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۳۹۷

برای پاسخگویی به سوالات یک درس عمومی نظیر ادبیات چند دقیقه وقت دارید؟

۴۶۲۲۱۹۵_۲۱۸

بطور کلی میانگین زمان پاسخ گویی به هر سوال عمومی ۴۵ ثانیه است. پس اگر بخواهید کل زمان را برای ۲۵ سوال عمومی حساب کنید باید به شیوه ی زیر عمل نمایید.
زمان پاسخ گویی به هر سوال × تعداد سوال = کل زمان
کل زمان به ثانیه ″۱۱۲۵= ۴۵ × ۲۵

اگر عدد مذکور (یعنی ۱۱۲۵ ثانیه) را بر ۶۰ تقسیم کنید زمان مذکور به دقیقه تبدیل خواهد شد.
یعنی حدوداً ۱۹ دقیقه   ۱۸/۷۵ = ۶۰ ÷ ″۱۱۲۵

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)