تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

در فرصت عید دو کار را باید انجام دهید.

hou13301

در فرصت عید دو کار را باید انجام دهید.

۱- از فرصت تعطیلات و دید و بازدید برای تمدد اعصاب و ارتقا روحیه استفاده کنید و خود را از نظر روحی برای دوره بهار که مهمترین دوره کنکور است آماده کنید.

۲- با برنامه ریزی درست درسها را بخوانید و نکات جامانده و مباحثی را که خوب متوجه نشده‌اید جبران کنید.

با این دو کار عید خود را به خوبی سپری می‌کنید. به این نکته هم توجه کنید که عید فرصت خوبی برای درس خواندن است. همانطور که بهانه‌های خوبی برای درس نخواندن هم وجود دارد. حتما باید مطالعه روزانه شما در عید از روزهای مدرسه بیشتر باشد. به شارژ روحی دوباره دوره عید هم توجه کنید و در دید و بازدیدها خود را از نظر روحی شارژ کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)