تاریخ انتشار: ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

در برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه خود به عامل استرس هم توجه داشته باشید. برنامه ریزی غیر قابل انجام یا برنامه‌ای که مدیریت وقت در آن به درستی پیش‌بینی نشده، باعث افزایش استرس شما می‌شود و انجام طولانی مدت آن باعث ضربه شدیدی به روحیه شما می‌شود. پس به درستی برنامه‌ریزی کنید تا باعث […]

۴۱۶۲۲۴۱۱۹۸۲۲۲۸۲۵۴۵۱۲۲۶۳۹۱۷۱۱۱۱۱۴۷۷۱۰۱۳۷

در برنامه ریزی روزانه، هفتگی و ماهانه خود به عامل استرس هم توجه داشته باشید. برنامه ریزی غیر قابل انجام یا برنامه‌ای که مدیریت وقت در آن به درستی پیش‌بینی نشده، باعث افزایش استرس شما می‌شود و انجام طولانی مدت آن باعث ضربه شدیدی به روحیه شما می‌شود. پس به درستی برنامه‌ریزی کنید تا باعث استرس و اضطراب شما نشود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)