تاریخ انتشار: ۰۵ فروردین ۱۳۹۷

دیگر وقت آن است که خود را با فصل بهار تطبیق دهید.

IMG21082839

دیگر وقت آن است که خود را با فصل بهار تطبیق دهید. شرایط دمایی، طول روز و … تغییر کرده است. شما هم باید برنامه‌ریزی خود را بر اساس این شرایط تغییر دهید. اگرچه این تغییر کم است اما باید انجام شود. به طول روز دقت کنید و آن را در نظر داشته باشید. عصرهای بهاری خواب‌آورتر از عصرهای زمستان هستند پس برای اینکه بتوانید در عصرها بهتر درس بخوانید باید با خواب مقابله کنید. از طرفی طبیعت دل‌انگیز‌تر و هوا دلچسب‌تر است و میزان افسردگی نسبت به زمستان کمتر است که این به نفع شماست. همه اینها را در نظر بگیرید و برنامه بهاره خود را بچینید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)