تاریخ انتشار: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
۸۳۴x437

بهترین روش برنامه ریزی درسی برای دانش‌آموزان

تجربه نشان می‌دهد که انجام هر کاری با برنامه‌ریزی نتیجه بهتری به دست می‌دهد. این مسئله در مورد تحصیل و درس خواندن اهمیتی دوچندان پیدا می‌‌کند.

نحوه برنامه ریزی:

*هرگونه برنامه ریزی از بی‌برنامگی بهتر است. حتما برنامه را روی کاغذ بیاورید و در ذهن خود نگه ندارید.

*برای خودتان برنامه ریزی کنید. به عبارت دیگر برنامه را با توجه به سلایق، علایق، عادات و ویژگی‌های خودتان بچینید.

*برنامه دیگران لزوما به درد شما نمی‌خورد.

*انعطاف پذیر برنامه ریزی کنید. برنامه شما نباید آنقدر سخت گیرانه باشد که از پس آن برنیایید.

*برنامه ریزی باید به آسانی قابل تغییر باشد.

*مرور را در برنامه بگنجانید. برای تثبیت مطالعه مروز هفتگی و ماهانه را در برنامه ریزی فراموش نکنید.

*برنامه ریزی را از ابتدای سال  و برای یک سال کامل انجام دهید و طبق آن پیش بروید.با این وجود اگر تا اواسط سال هم برنامه ریزی نکردید، این کار را انجام دهید.

*زمان مطالعه را متناسب با هر درس در نظر بگیرید. برای دروسی که حجیم‌ترند و یا در آن ضعف دارید، وقت بیشتری بگذارید.

*در برنامه ریزی تنها شما از جزئیات کارتان آگاهی دارید و نگران سرنوشت خود هستید.

*در کنکور رقیب اصلی شما، خود شمایید. شما در طول سال باید با خودتان رقابت کنید، یعنی هر روزتان از روز قبل و هفته قبل بهتر باشد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)