تاریخ انتشار: ۳۱ فروردین ۱۳۹۸

در دو ماه باقیمانده برنامه درستی برای تغذیه، خواب و استراحت داشته باشید و سعی کنید سلامتی خود را در خطر نیندازید.

rest

در دو ماه باقیمانده برنامه درستی برای تغذیه، خواب و استراحت داشته باشید و سعی کنید سلامتی خود را در خطر نیندازید. سوء تغذیه تاثیر بدی روی حافظه و سلامتی شما می‌گذارد و سوء تغذیه در این دو ماه می‌تواند روز کنکور شما را خراب کند. همینطور برای بازدهی بیشتر و سرزندگی ذهن شما نیاز است خواب و استراحت کافی و با برنامه داشته باشید. از  رفتارهایی که باعث بیماری و آسیب‌دیدگی شود پرهیز کنید تا در روز کنکور دچار ناراحتیهای جسمانی نباشید. توصیه می‌شود از ورزشهای مصدومیت زا مانند کشتی و فوتبال هم در این دو ماه دوری کنید و ورزشها و نرمشهایی انجام دهید که احتمال مصدومیت در آن بسیار پایین باشد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)