تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۹۷

یکی از راههای چلوگیری از افکار یأس‌آور مشغول بودن است.

download

یکی از راههای چلوگیری از افکار یأس‌آور مشغول بودن است. اگر مشغول کار باشید، فکر شما به آن کار متمرکز می‌شود و به چیزهای یأس‌آور  نمی‌پردازد. مطالعه کردن برای شما، مثل کار کردن و مشغول بودن عمل می‌کند و فکر شما را متمرکز نگه می‌دارد. همچنین گفته می‌شود هر چقدر بیشتر مشغول باشید مغز شما احساس شادی بیشتری دارد. پس با مطالعه کردن و مشغول بودن با کتابها فرصت فکر مایوس‌کننده به خود ندهید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)