تاریخ انتشار: ۰۸ شهریور ۱۳۹۸

هر روز این ایده را به خود تلقین کنید تا بتوانید روز به روز خود را بهتر کنید.

هر روز که از خواب بیدار می‌شوید به خود تلقین کنید که باید بیشتر تلاش کنید و بیشتر درس بخوانید. اجرای این کار هر روز امکانپذیر نیست اما این نوع روحیه برای بهبود کار و تلاش و مطالعه شما لازم است. جدا از اینکه چون در روزهای مختلف مقدار مطالعه شما فراز و نشیب دارد این روحیه باعث می‌شود بهتر بتوانید میانگین مطالعه خود را تا جایی که برایتان امکان‌پذیر است بیشتر کنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)