تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

اگر مباحثی را هم برای خواندن باقی دارید باز هم بیشتر وقت خود را به مرور اختصاص دهید.

۴۶۲۲۱۹۵_۲۱۸

اگر مباحثی را هم برای خواندن باقی دارید باز هم بیشتر وقت خود را به مرور اختصاص دهید. در میان مشاوران کنکور این اتفاق نظر وجود دارد که آمادگی صد درصد در اکثر مطالب بهتر از آمادگی نیمه در همه مطالب است. به عبارتی می‌گویند آمادگی صددرصد در هشتاد درصد مطالب بهتر از آمادگی هشتاد درصدی در صد درصد مطالب است. بنابر این برنامه مرور خود را در این دور آخر آمادگی کنکور در اولویت قرار دهید و به هیچ دلیلی آن را تضعیف نکنید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)