تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

با فکر کردن به شکست باعث استرس و فشار بر خود می‌شوید.

افکار-منفی-۱-۱-۷۶۰x400

ذهن من طوری است که هر آنچه از آن انتظار داریم انجام می‌دهد. وقتی از آن انتظار شکست داریم معمولا شکست می‌خورد و وقتی از آن انتظار موفقیت داریم معمولا موفق می‌شود. بنابر این در تصورات و افکار خود به موفقیت فکر کنید و نه به شکست زیرا ذهن شما به طرز فکر شما عادت می‌کند و آن را انجام می‌دهد. با فکر کردن به شکست باعث استرس و فشار بر خود می‌شوید. باید بدانید که شکست و موفقیت جزو زندگی ماست اما خراب کردن زندگی و فکر کردن دائم به شکست نوعی اشتباه و ضعف است. برای چیزی که اتفاق نیفتاده و می‌توان از آن جلوگیری کرد نباید خودمان را عذاب بدهیم.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)