تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

هر نوع از سوالات را در یک دسته قرار دهید و سپس به تناسب زمان و برنامه به تست زنی بپردازید.

۲-۷۰

در دروسی مانند ریاضی و فیزیک که انواع مختلفی سوال از یک مبحث وجود دارد هر نوع از سوالات را در یک دسته قرار دهید و سپس به تناسب زمان و برنامه به تست زنی بپردازید. این کار باعث می‌شود که اولا همه انواع تست را حل کرده باشید و ثانیا توازن و تناسب زمان‌دهی به هر نوع تست را رعایت کرده باشید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)