تاریخ انتشار: ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری ادبیات فارسی عمومی با پاسخ تشریحی

ادبیات فارسی (۱۰)

در کدام گزینه، واژه‌ها همگی درست معنی شده‌اند؟

۱) (جرز: اتاق و ایوان )،( حرز: تعویذ )،( قدح: کاسه)

۲) (منکَر: ناپسند)، (هرّا: آواز مهیب)، (طالع: برآینده)

۳) (جبهه: پیشانی) ، ( صبوح: باد صبحگاهی) ، ( گبر: خفتان)

۴) (بهره: حق مالکیت) ، ( واپژوهیدن: جستجو نکردن)، (طومار: لوله کاغذ)

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۲ درست است

معنی درست واژه‌های غلط معنی شده در سایر گزینه‌ها:

۱) جرز: دیوار اتاق و ایوان

۲) صبوح: آن چه باعث سرخوشی و نیروی معنوی شود

۳) واپژوهیدن: بازرسی – بازجست – تفتیش

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)