تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری تاریخ رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

تاریخ (۶)

۱- نخستین استعمارگرانی که به قاره‌ی آمریکا وارد شدند، …………… و …………… بودند. این دو قدرت اسـتعماری بـیش از …………… سـال بـر آمریکای لاتین سلطه داشتند.

۱) انگلیس- فرانسه-۲۰۰

۲)   روسیه- آلمان-۲۰۰

۳)  پرتغال- اسپانیا-۳۰۰

۴)   فرانسه- بلژیک- ۲۵۰

 

۲- جامعه‌ی ملل در کجا تشکیل شد و چرا بعدها وجودش بی اثر شد؟

۱) نیویورک- شروع جنگ جهانی اول

۲)  ژنو- خروج ژاپن، ایتالیا و آلمان از آن

۳) وین- شروع جنگ جهانی اول

۴)  پاریس- قرارداد ورسای به جای آن بسته شد.

 

۳- علت شورش تایپینگ در چین چه بود؟

۱) اعتراض به تجاوزات و غارت استعمارگران اروپایی

۲)  تبلیغ مبلغان مسیحی در سراسر چین و افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی

۳) اخراج پرتغالیها و قتل عام مسیحیان

۴)  ضعف و فساد دولت چین و افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی

 

۴- چه امری سبب شد که عثمانی آنقدر ضعیف شود که به مرد بیمار اروپا معروف شود و عثمانی برای نجات خود به کدام کشور نزدیک شد؟

۱) بحران بالکان- آلمان

۲)  عصر تنظیمات- ایران

۳) اختلاف شدید با روسیه- اتریش

۴)  اختلاف شدید با اتریش- روسیه

 

۵- افراد زیر به ترتیب قهرمان استقلال طلبی کدام کشورها در قرن نوزدهم بوده‌اند؟

«عُرابی پاشا- المهدی- امیرعبدالقادر»

۱) سودان- مصر- الجزایر

۲)  مصر- سودان- الجزایر

۳) الجزایر- لیبی- عثمانی

۴)  قبایل زولو- بوئرها- الجزایر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه ۳  درست است

نخستین استعمارگرانی که به قاره‌ی آمریکا وارد شدند، پرتغالی‌ها و اسپانیایی‌ها بودند که بیش از  ۳۰۰سال بر آمریکای لاتین سلطه داشتند

 

۲- پاسخ: گزینه  ۲ درست است

جامعه‌ی ملل در ژنو تشکیل شد ولی بعدها به علت خروج ژاپن، ایتالیا و آلمان از آن وجودش بی‌اثر شد.

 

۳- پاسخ: گزینه ۴  درست است

ضعف و فساد دولت چین و افزایش مفاسد اخلاقی و اجتماعی در چین سبب شورش‌هایی شد که گسترده‌ترین آنها شورش تایپینگ بود.

 

۴- پاسخ: گزینه ۱  درست است

بحران بالکان و سایر بحرانها، عثمانی را آنقدر ضعیف کرد که به مرد بیمار اروپا معروف شد. از این رو برای نجات خود مجبور شـد بـه آلمـان نزدیک شود.

 

۵- پاسخ: گزینه  ۲ درست است

قیام عرابی پاشا در مصر، قیام المهدی در سودان و قیام امیر عبدالقادر در الجزایر در قرن نوزدهم شکل گرفت

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)