تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

۱- دستور قرآن کریم به زنان مسلمان برای پوشش چه ثمرهای برای آنان خواهد داشت؟
۱) ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن

۲) لایبدین زینتهن الا ما ظهر منها
۳) ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین

۴) یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن
۲- با توجه به روایات پیامبر اکرم (ص)  اگر کسی بخواهد شیرینی ایمان را در دل احساس کند، چه وظیفه‌ای دارد؟
۱) به پاس حرمت الهی، نگاه به نامحرم را ترک نماید.
۲) دامان خود را از گناهان شهوانی حفظ نماید و پاکی پیشه کند.
۳) در استفاده از زینت آلات توجه نامحرمان را به خود جلب ننماید.
۴) حدود حجاب الهی را رعایت کند و آنچه زیر روسری است را آشکار ننماید.
۳- پس از دستور قرآنی تمسک به ریسمان محکم الهی، خداوند کدامین نعمت را یادآوری می‌نماید؟
۱) اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا
۲) و اعتصموا بحبل االله جمیعا و لا تفرقوا و اذکروا نعمه االله علیکم
۳) و لتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر
۴) و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر

 

۴- انجام کدام مسئولیت اجتماعی به عنوان پیشگیری در مقابل بیماری‌های جامعه عمل می‌نماید و بهترین و مؤثرترین روش انجام آن چیست؟
۱) امر به معروف – دعوت عملی
۲) امر به معروف – استفاده از بهترین و جدیدترین روشها
۳) دعوت به خیر و نیکی – دعوت عملی
۴) دعوت به خیر و نیکی – استفاده از بهترین و جدیدترین روشها

 

۵- امام حسین علیهالسلام هدف قیام و شهادت خود و یارانش را احیای کدام مسئولیت بیان نموده است و ترک آن وظیفه چه عاقبتی دارد؟
۱) دعوت به خیر و نیکی –  مستجاب نشدن دعا
۲) دعوت به خیر و نیکی  – شهادت امام و اسارت خانواده ایشان
۳) نظارت همگانی –  شهادت امام و اسارت خانواده ایشان
۴) نظارت همگانی –  مستجاب نشدن دعا

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۳درست است.
سوره مبارکۀ احزاب/آیه ۵۹
… این کار از آن جهت بهتر است که به عفاف شناخته شوند تا مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند همواره آمرزگار و مهربان است.
.۵۲گزینه ۱درست است.
رسول خدا میفرماید:
هر کس به پاس حرمت الهی آن (نگاه به نامحرم)  را ترک کند، خدا ایمانی به او می‌دهد که شیرینی آن را در دل احساس می‌نماید

گزینه ۱درست است.
سوره مبارکۀ آلعمران/ آیۀ ۱۰۳
و اعتصموا بحبل‌ االله جمعیاً و لاتفرقوا و اذکروا نعمۀاالله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا
.۵۴گزینه ۳درست است.
دعوت به خیر و نیکی به عنوان پیشگیری مانع گسترش گناه می‌شود. بهترین و مؤثرترین روش دعوت نیز روش عملی است.
.۵۵گزینه ۴درست است.
امر به معروف و نهی از منکر همان نظارت همگانی است و آنچنان ارزشمند است که امام حسین علیهالسلام هدف از قیام و شهادت خود و یارانش را احیای آن دانست. حضرت علی علیه‌السلام می‌فرماید: امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید که افراد شرور و بدکار جامعه بر شما مسلط می‌شوند و آنگاه هر چه دعا کنید به اجابت نرسد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)