تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۵)

۱- دینداری با ………. آغاز می‌شود و با ………. ادامه پیدا می‌کند و آیه شریفه ……… ، حاکی از آن است.
۱) تولی ـ تبری ـ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبّونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ …..
۲)  تَجِدُ قَوْماً نفی ـ اثبات ـ یُؤْمِنُون لاَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادّونَ مَنْ حَادّ اللّهَ …..
۳) تَجِدُ قَوْماً تولی ـ تبری ـ یُؤْمِنُون لاَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادّونَ مَنْ حَادّ اللّهَ ….
۴)  نفی ـ اثبات ـ قُلْ إِن کُنتُمْ تُحِبّونَ اللّهَ فَاتّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللّهُ وَ یَغْفِرْ لَکُمْ …..
۲-  ویژگی جامعه اسلامی که در صدر اسلام جامعه مسلمانان را ممتاز و مشخص می‌کرد، کدام بود؟
۱) آراستگی، عفاف و عزت

۲)  آراستگی، عفاف و جهاد
۳) صبر، مقاومت و عزت

۴)  صبر، مقاومت و جهاد
۳- امام صادق علیه‌السلام مؤثرترین راه فراخوانی به خیر و نیکی را اینگونه می‌فرمایند: «دعوت‌کننده مردم
باشید ………. که این رفتارها خود دعوت‌کننده هستند.»
۱) اما نه با زبان، بلکه مانند طبیبی مهربان رفتار کنید
۲)  اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی
۳) با زبانتان و همچون طبیبی مهربان رفتار کنید
۴)  با زبانتان و با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی
۴- قرآن کریم در بسیاری موارد پس از برپا داشتن نماز بر پرداخت ………. تأکید کرده است و …….. . طلا و نقره
در صورتی واجب است که ……….
۱) زکات ـ زکات ـ به صورت سکه‌ای باشد که معامله با آن رواج دارد.
۲)  زکات ـ خمس ـ به صورت سکه‌ای باشد که معامله با آن رواج دارد.
۳) خمس ـ خمس ـ طلا و زیورآلات خانمها بیش از شأن آنها باشد.
۴)  خمس ـ زکات ـ طلا و زیورآلات خانمها بیش از شأن آنها باشد.
۵- «این که در خلقت هر موجود هدفی هست که با هدایت الهی بدان می‌رسد»، بیانگر کدام هدایت است و
کدام آیه شریفه حاکی از آن است؟
۱) خاص و تشریعی ـ إِنّا هَدَیْنَاهُ السّبِیلَ إِمّا شَاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً
۲)  عام و همگانی ـ إِنّا هَدَیْنَاهُ السّبِیلَ إِمّا شَاکِراً وَ إِمّا کَفُوراً
۳) عام و همگانی ـ رَبّنَا الّذِی أَعْطَى کُلّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَى
۴)  خاص و تشریعی ـ رَبّنَا الّذِی أَعْطَى کُلّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هَدَى

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه۳درستاست

.دین‌داری با تولی آغاز می‌شود و با تبری ادامه پیدا می‌کند و آیه شریفه « لاَ تَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادّونَ مَنْ حَادّ اللّهَ ….. » حاکی از آن است.
۲- گزینه۱درستاست.
از برنامه‌های ارزشمند مؤمنان، حضور «عزتمند»، «عفیفانه» و «آراسته» در اجتماع است. این مفاهیم گرچه متفاوت‌اند اما رشته‌ای نامرئی و ظریف، آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد و زیبایی خاصی پدید می‌آورد.
۳- گزینه۲درستاست.

امام صادق علیه‌السلام فرمودند: دعوت کننده مردم باشید اما نه با زبان، بلکه با پارسایی، تلاش، نماز و نیکی، که این رفتارها خود دعوت کننده هستند.

 

۴- گزینه۱درستاست.
قرآن کریم در بسیاری موارد پس از بر پاداشتن نماز بر پرداخت زکات تأکید کرده است و زکات طلا و نقره در صورتی واجب است که به صورت سکه‌ای باشد که معامله با آن رواج دارد.

 

۵- گزینه۳درستاست.
خدای جهان، آفریدگاری حکیم است، یعنی هر موجودی را برای هدفی معین خلق می‌کند و برای رسیدن به آن هدف هدایت می‌فرماید. آفرینش بی‌هدف، نشانه نقص و ضعف و ناآگاهی است و این ویژگیها نمی‌تواند در خداوند باشد. پس، هدایت یک اصل عام و همگانی در نظام خلقت است و آیه شریفه «ربنّا الّذی اعطی کل شیءٍ خلقه ثم هدی» حاکی از آن است .

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)