تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷

تستهای کنکوری دین و زندگی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۱)

۱- «تصمیم گروهی اندک در جامعه برای برقراری عدالت به نتیجه نمی‌رسد» با پیام کدام آیه شریفه مطابقت دارد؟
۱) ان االله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
۲)  لیستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الّذین من قبلهم
۳) ولیمکّننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم و لیبدلنّهم من بعد خوفهم امناً
۴)  افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الّذین من قبلهم

 

۲- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) کدام است و امام در نامهای به شیخ مفید چه مطالبی را فرمودند؟
۱) ولایت ظاهری – ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی‌ماند.
۲)  ولایت معنوی – ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی‌ماند.
۳) لایت معنوی – بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد.
۴)  ولایت ظاهری – بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد.
۳- با توجه به روایات کسانی که زمان ظهور را پیشگویی می‌کنند چه نامیده شده‌اند و مثل ظهور حضرت مهدی (عج) در کلام پیامبر اکرم (ص) به چه تشبیه شده است؟
۱) نا اهلان – مرگ ناگهانی

۲)  نا اهلان – برپایی قیامت
۳) دروغگویان – مرگ ناگهانی

۴)  دروغگویان – برپایی قیامت
۴- وعده خداوند به کسانی که اهل ایمانند و عمل صالح انجام می‌دهند، چیست؟
۱) لیمکّننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم

۲)  انّ الارض یرثها عبادی الصالحون
۳) هو الّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق

۴)  و نرید ان نمن علی الّذین استضعفوا فی الارض
۵- پاسخ به سؤال »در صحنه مبارزه دائمی حق و باطل پیروزی از آن کدام جبهه است؟« در ……… مطرح است، بر اساس ……….، باور دارند که آینده نهایی جهان از آنِ حق خواهد بود.
۱) بینش انسان درباره جهان – فضیلت حق

۲)  آینده‌ای روشن برای تاریخ انسان – فضیلت حق
۳) بینش انسان درباره جهان – وعده الهی

۴)  آینده‌ای روشن برای تاریخ انسان – وعده الهی

 

 

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۱درست است.
در جامعه‌ای که گرفتار بی‌عدالتی است، تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت، اگر از همراهی دیگر افراد برخوردار نباشد به نتیجه نمی‌رسد. به همین جهت قرآن کریم می‌فرماید که تا اقوام و ملتها تغییر نکنند، خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان را تغییر نخواهد داد.

۲- گزینه ۲درست است.
بخش اصلی رهبری امام مربوط به ولایت معنوی است. امام عصر )ع( به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است، به صورت مختلف، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمکها و امدادهای معنوی برای رشد و تعالی برخوردار می‌سازد.

 

۳- گزینه ۴درست است.
کسانی که زمان ظهور را پیشگویی میکنند، دروغگویند. وقتی از امام باقر )ع( پرسیدند که آیا برای ظهور وقتی تعیین شده است سه بار فرمودند: »کذب الوقاتون«. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: مثل ظهور حضرت مهدی )عج( مثل برپایی قیامت است. مهدی )عج( نمی‌آید مگر ناگهانی

 

۴- گزینه ۱درست است.
قرآن کریم میفرماید: وعداالله الّذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمکننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم …..

 

۵- گزینه ۳درست است.
تاریخ زندگی انسانها صحنۀ مبارزه دائمی حق و باطل است. در پاسخ به این سؤال که نتیجۀ نهایی این مبارزه چیست و پیروزی از آنِ کدام جبهه خواهد بود؟ با بینش انسان درباره جهان ارتباط دارد و آنها بر اساس و عهده الهی، باور دارند که آینده نهایی جهان از آنِ حق خواهد بود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)