تاریخ انتشار: ۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تستهای کنکوری زمین‌شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زمین شناسی (۱)

۱- بیشترین تبخیر آب از کدام مورد در سطح زمین انجام میشود؟

۱) دریاچه‌ها

۲)  دریاها

۳) رواناب‌ها

۴) آب تراوشی

 

۲- کدام مورد از شرایط تشکیل ابر نیست؟

۱) رطوبت هوا در حد اشباع

۲)  دما بیش از نقطهی شبنم

۳) صعود هوا به مناطق سرد

۴) کاهش دمای هوا

 

۳- تقسیم‌بندی‌های ابرهای هم‌شکل بر چه اساسی صورت می‌گیرد؟

۱) ارتفاع تشکیل- قدرت بارندگی

۲)  مقدار رشد بلور یخ- نقطه‌ی شبنم

۳) دمای تشکیل- میزان بخار آب

۴) فاصله از دریا- ارتفاع از زمین

 

۴- در کدام مورد زیر، وزش بادهای خشک و جاذبه‌الرطوبه شدت زیادی دارد؟

۱)  ۵ درجه شمالی

۲)   صفر درجه

۳)  ۳۰ جنوبی

۴)  ۴۰ درجه جنوبی

۵- سولفات کدام عنصر در دریاها و اقیانوس‌ها فراوان‌تر است؟

Ca ۱)

Mg ۲)

K ۳)

Na ۴)

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲ درست است

طبق اعداد موجود در شکل چرخه‌ی آب، تبخیر از سطح دریاها و اقیانوس‌ها از بقیه بیشتر است.

 

۲- گزینه ۲ درست است

برای تشکیل ابر، باید هوای مرطوب، سرد شود و دمای آن به پایین‌تر از نقطه‌ی شبنم برسد.

 

۳- گزینه ۲ درست است

ابرها در آسمان به شکلهای مختلفی دیده می‌شوند. از نظر ارتفاع و تولید برف و باران نیز متفاوت هستند.

 

۴- گزینه ۲ درست است

مناطق کم‌باران در عرض‌های جغرافیایی  ۲۵درجه‌ی شمالی و  ۳۰درجه‌ی جنوبی واقع شده‌اند. بادهای این مناطق خشک هستند و می‌تواننـد رطوبت زیادی جذب کنند.

 

۵- گزینه ۲ درست است

طبق شکل  ۳ -۲کتاب درسی، سولفات منیزیم فراوانتر است

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)