تاریخ انتشار: ۲۲ بهمن ۱۳۹۶

تستهای کنکوری معارف اسلامی با پاسخ تشریحی

sci238

۱- کدام عبارت شریفه قرآنی حاکی از توکل و اعتماد بر خداوند متعال است؟
۱) و ما انت علیهم بوکیل

۲) الیس الله بکاف عبده
۳) و کفی به بذنوب عباده خبیرا

۴) فبما رحمه من االله لنت لهم
۲- در کدام عبارت شریفه به علت مهربانی پیامبر اسلام )ص( با مردم اشاره شده است؟
۱) فبما رحمه من االله لنت لهم

۲) و توکل علی الحی الذی لا یموت
۳) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

۴) او ارادنی برحمه هل هن ممسکات رحمته
۳- با توجه به دعای امیرالمؤمنین علیه‌السلام خداوند با چه کسانی بیشتر از دیگران انس می‌گیرد و برای اصلاح کار چه کسانی بیشتر از خودشان آماده است؟
۱) کسانی که دلهاشان در حسرت دیدار خداست – کسانی که بر خدا توکل می‌کنند.
۲) کسانی که دلهاشان در حسرت دیدار خداست – آنان که یاد خدا آرامشان سازد.
۳) آنان که بیشتر به خدا عشق می‌ورزند – کسانی که بر خدا توکل می‌کنند.
۴) آنان که بیشتر به خدا عشق می‌ورزند – آنان که یاد خدا آرامشان سازد.
۴- با توجه به آیات سوره مبارکه آل عمران، نشانه صداقت در ادعای دوستی با خداوند چیست؟
۱) و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا

۲) قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه
۳) قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله

۴) ان المصدقین و المصدقات و اقرضوا الله قرضا حسنا
۵- سرچشمه اصلی تصمیم‌‌ها و کارهای انسان چیست و فعالیت‌های انسان ریشه در چه دارد؟
۱) محبت و دوستی – دلبستگی‌ها و محبت‌ها

۲) محبت و دوستی – اراده و پر کاری
۳) حق‌جویی و حق‌طلبی – اراده و پر کاری

۴) حق‌جویی و حق‌طلبی – دلبستگی‌ها و محبت‌ها

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۲درست است.
سوره مبارکه زمر / آیه ۳۶
آیا خداوند برای بندهاش کافی نیست.
۲- گزینه ۱درست است.
سوره مبارکه آل عمران/آیه ۱۵۹
ای پیامبر به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم و مهربان شدی
۳- گزینه ۳درست است.
حضرت علی علیه‌السلام میفرمایند:
خداوندا تو با آنان که به تو بیشتر عشق می‌ورزند، بیش از دیگران انس می‌گیری و برای اصلاح کار آنان که بر تو توکل میکنند از خودشان آماده‌تری.
۴- گزینه ۳درست است.
سوره مبارکه آلعمران / آیه ۳۱
بگو اگر خدا را دوست می‌دارید، از من پیروی کنید تا خدا نیز شما را دوست بدارد.
۵- گزینه ۱درست است.
محبت و دوستی سرچشمه اصلی تصمیمها و کارهای انسان است. فعالیت‌هایی که آدمی در طول زندگی انجام می‌دهد، ریشه در دل بستگی‌ها و محبت‌های او دارد.
.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)