تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

تستهای معارف اسلامی عمومی با پاسخ تشریحی

معارف اسلامی (۴)

۱- «تصمیم گروهی اندک در جامعه برای برقراری عدالت به نتیجه نمی‌رسد» با پیام کدام آیه شریفه مطابقت دارد؟
(۱ان االله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم
(۲لیستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الّذین من قبلهم
(۳ولیمکّننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم و لیبدلنّهم من بعد خوفهم امناً
(۴افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبه الّذین من قبلهم

 

۲- بخش اصلی رهبری امام عصر (عج) کدام است و امام در نامهای به شیخ مفید چه مطالبی را فرمودند؟
(۱ولایت ظاهری – ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی‌ماند.
(۲ولایت معنوی – ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نمی‌ماند.
(۳لایت معنوی – بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد.
(۴ولایت ظاهری – بهره بردن از من در عصر غیبتم، مانند بهره بردن از آفتاب است هنگامی که پشت ابرها باشد.
۳با توجه به روایات کسانی که زمان ظهور را پیشگویی می‌کنند چه نامیده شده‌اند و مثل ظهور حضرت مهدی )عج) در کلام پیامبر اکرم )ص( به چه تشبیه شده است؟
(۱نا اهلان – مرگ ناگهانی

(۲نا اهلان – برپایی قیامت
(۳دروغگویان – مرگ ناگهانی

(۴دروغگویان – برپایی قیامت
۴وعده خداوند به کسانی که اهل ایمانند و عمل صالح انجام می‌دهند، چیست؟
(۱لیمکّننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم

(۲انّ الارض یرثها عبادی الصالحون
(۳هو الّذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق

(۴و نرید ان نمن علی الّذین استضعفوا فی الارض
۵پاسخ به سؤال »در صحنه مبارزه دائمی حق و باطل پیروزی از آن کدام جبهه است؟« در ……... مطرح است، بر اساس ……….، باور دارند که آینده نهایی جهان از آنِ حق خواهد بود.
(۱بینش انسان درباره جهان – فضیلت حق

(۲آینده‌ای روشن برای تاریخ انسان – فضیلت حق
(۳بینش انسان درباره جهان – وعده الهی

(۴آینده‌ای روشن برای تاریخ انسان – وعده الهی

 

 

 

 

پاسخ:

۱. گزینه ۱درست است.
در جامعه‌ای که گرفتار بی‌عدالتی است، تصمیم یک فرد یا گروهی محدود برای برقراری عدالت، اگر از همراهی دیگر افراد برخوردار نباشد به نتیجه نمی‌رسد. به همین جهت قرآن کریم می‌فرماید که تا اقوام و ملتها تغییر نکنند، خداوند نیز اوضاع و شرایط زندگی آنان را تغییر نخواهد داد.

۲گزینه ۲درست است.
بخش اصلی رهبری امام مربوط به ولایت معنوی است. امام عصر )ع( به اذن خداوند از احوال انسانها آگاه است، به صورت مختلف، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمکها و امدادهای معنوی برای رشد و تعالی برخوردار می‌سازد.

 

۳- گزینه ۴درست است.
کسانی که زمان ظهور را پیشگویی میکنند، دروغگویند. وقتی از امام باقر )ع( پرسیدند که آیا برای ظهور وقتی تعیین شده است سه بار فرمودند: »کذب الوقاتون«. پیامبر اکرم )ص( فرمودند: مثل ظهور حضرت مهدی )عج( مثل برپایی قیامت است. مهدی )عج( نمی‌آید مگر ناگهانی

 

۴- گزینه ۱درست است.
قرآن کریم میفرماید: وعداالله الّذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یستخلفنّهم فی الارض کما استخلف الّذین من قبلهم و لیمکننّ لهم دینهم الّذی ارتضی لهم …..

 

۵گزینه ۳درست است.
تاریخ زندگی انسانها صحنۀ مبارزه دائمی حق و باطل است. در پاسخ به این سؤال که نتیجۀ نهایی این مبارزه چیست و پیروزی از آنِ کدام جبهه خواهد بود؟ با بینش انسان درباره جهان ارتباط دارد و آنها بر اساس و عهده الهی، باور دارند که آینده نهایی جهان از آنِ حق خواهد بود.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)