تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۵

احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در تصویر، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

تست هوش معمای آسمان شب-۴۷۵۵

تست هوش معمای آسمان شب-۴۷۵۵احتمالا صورت فلکی دبّ اکبر (خرس بزرگ)، برایتان نامی آشناست. در تصویر، بخشی از این صورت فلکی، مشخص است و هر یک از ستاره های موجود در این صورت فلکی، با عددی متناظر شده است. آیا می توانید بگویید بجای علامت سؤال، چه عددی با ستاره مذکور، متناظر است؟

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)