تاریخ انتشار: ۰۴ مهر ۱۳۹۵

به شکل پایین نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت ۳۰ ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟

برج تاسها
به شکل پایین نگاه کنید، سه عدد تاس بر روی هم قرار گرفته اند. آیا می توانید ظرف مدت ۳۰ ثانیه مشخص کنید مجموع نقاطی از تاس که دیده نمی شوند، چند خواهد بود؟
برج تاسها

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)