تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۳۹۸

در شکل زیر تعداد مثلث ها را بیابید.

intelligence-test5-1

در شکل زیر تعداد مثلث ها را بیابید.

intelligence-test5-1

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
beytoote.com

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)