تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸

آیا میتوانید بگویید چه عددی باید به جای علامت سؤال قرار بگیرد؟

intelligence-test6-3

با توجه به جواب هر خط پیدا کنید چه عددی باید به جای علامت سوال قرار گیرد؟

 

intelligence-test6-3

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
beytoote.com

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)