تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
intelligence-test6-1

در شکل زیر هر یک از رنگهای پایین با سیم به یکی از شماره های بالا متصل است. پیدا کنید هر کدام از رنگها به کدام شماره متصل است.

 

intelligence-test6-1

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع:
beytoote.com

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)