تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۳۹۵

در شکل پایین تعدادی جدول داریم که هریک با نقاطی سیاه، پوشیده شده اند. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، مشخص کنید کدام گزینه بجای علامت سؤال، باید جایگزین شوند؟  

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-1454

در شکل پایین تعدادی جدول داریم که هریک با نقاطی سیاه، پوشیده شده اند. آیا می توانید با توجه به منطق موجود در شکل، مشخص کنید کدام گزینه بجای علامت سؤال، باید جایگزین شوند؟

 

%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b7-%d9%85%d8%aa%d9%82%d8%a7%d8%b7%d8%b9-1454

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)