تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۳۹۵

یک حاصلضرب به ظاهر نادرست داریم. اما اگر هر یک از حروف را با اعداد جایگزین کنیم، این حاصلضرب درست خواهد بود.

تست هوش ریاضی - حاصلضرب نادرست-۲۱۵۵

 

به حاصلضرب پایین توجه کنید. اگرچه آنچه در بالا می بینیم، حاصلضرب ۲ در ۲ را برابر ۳ نشان می دهد، اما اگر بجای هر حرف آن، یک عدد جایگزین کنیم، می توانیم به پاسخی درست برسیم.

آیا می توانید بگویید هر حرف در این حاصلضرب معادل چه عددی است؟

— توجه کنید که هر حرف معادل یک عدد است و این عدد نمیتواند بجای حرفی دیگر قرار گیرد.

تست هوش ریاضی - حاصلضرب نادرست-۲۱۵۵

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما
 1. گودرزی می‌گه:

  عدد ۱۳۸
  ضربدر ۱۳۸
  مساوی ۱۹۰۴۴
  معادل عددی هر حرف
  T عدد ۱
  W عدد ۳
  O عدد ۸
  H عدد ۹
  R عدد ۰
  E عدد ۴

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)