تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۳۹۷

تعدادی حاصل جمع داریم که البته منطقی خاص در آن نهفته است.

fu10230

همانطور که مشاهده می کنید، تعدادی حاصل جمع وجود دارند که نتیجه آنها، از منطق خاصی بدست می آید! آیا می توانید بجای علامت سوال، پاسخ صحیح را بیابید؟

fu10230

 

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)