تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۵

به شکل پایین نگاه کنید. این شکل از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به منطقی که در شکل وجود دارد، آیا می توانید بجای قسمت نقطه چین، جواب صحیح را قرار دهید؟

خطوط باز وبسته
به شکل پایین نگاه کنید. این شکل از سه بخش تشکیل شده است. با توجه به منطقی که در شکل وجود دارد، آیا می توانید بجای قسمت نقطه چین، جواب صحیح را قرار دهید؟
خطوط باز وبسته

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)